Rovaniemen miekkailijat ry -Yhteystiedot
Rovaniemi Fencing Club - Contact information

Puheenjohtaja: Esko Parikka
e s k o . p a r i k k a @ g m a i l . c o m

Taloudenhoitaja: Tarja Bergman
t a l o u d e n h o i t a j a @ r o v a n i e m e n m i e k k a i l i j a t . f i

Päävalmentaja: Sai Väyrynen
s a i . v a y r y n e n @ r o v a n i e m e n m i e k k a i l i j a t . f i

Tiedotus: Hannu Raudaskoski
t i e d o t u s @ r o v a n i e m e n m i e k k a i l i j a t . f i

Johtokunta:
Esko Parikka (pj), Vesa Bergman, Ari-Pekka Harju, Markku Vihersalo, Tarja Bergman, Varajäsenet: Hannu Raudaskoski, Marko Niemelä

Public Relations: Hannu Raudaskoski
t i e d o t u s @ r o v a n i e m e n m i e k k a i l i j a t . f i
Chairperson:Esko Parikka
e s k o . p a r i k k a @ r o v a n i e m e n m i e k k a i l i j a t . f i

Treasurer: Tarja Bergman
t a l o u d e n h o i t a j a @ r o v a n i e m e n m i e k k a i l i j a t . f i
Head coach: Sai Väyrynen
s a i . v a y r y n e n @ r o v a n i e m e n m i e k k a i l i j a t . f i